OM RufzXP Toplist
Cieľom súťaže je podporovať rozvoj športovej telegrafie a zdokonaľovanie sa v príjme telegrafných značiek. Súťaž
začína 1. januára 2010 a môžu sa jej zúčastniť všetci OM rádioamatéri. Súťažné podmienky a kategórie sú zhodné
s originálnymi podmienkami RufzXP Toplistu.
Kategórie OM Rufz Toplistu:
A – dievčatá vo veku do 16 rokov
B – chlapci vo veku do 16 rokov
C – juniori ženy, vek do 21 rokov
D – juniori muži, vek do 21 rokov
E – ženy
F – muži
G – seniori ženy, vek nad 40 rokov
H – seniori muži, vek nad 40 rokov
I – seniori muži, vek nad 50 rokov
V tabuľke Toplistu sa uvádza poradie stanice, jej značka alebo poslucháčske číslo, počet dosiahnutých bodov a
dosiahnutá rýchlosť. Ako podklad pre zostavenie OM Rufz Toplistu budú slúžiť tabuľky medzinárodného Rufz XP
Toplistu vedené na stránke http://www.rufzxp.net, na ktorej si môžete stiahnuť aj program pre súťaž.
Po ukončení príjmu urobí program vyhodnotenie a pripraví správu o výsledku. Pred odoslaním správy je potrebné
vo formulári „User information“ uviesť osobné údaje – volaciu značku, dátum narodenia, pohlavie, meno a
priezvisko. Pre aktualizáciu OM Rufz XP Toplistu je potrebné zaslať správu vyhodnocovateľovi RufzXP
Toplistu na adresu score@rufzxp.net.
Od marca 2011 je sprístupnená nová služba, ktorá automaticky sleduje celosvetový rebríček a poradie
staníc v OM Topliste je tak aktualizované "on-line".
“OM RUFZ TOP LIST”
          Slovenský zväz rádioamatérov  
Prečo telegrafia ... ?
Rádioamatérstvo má rôzne podoby
– vysielanie a príjem na KV a
VKV, rádiový orientačný beh,
družicová a EME prevádzka,
technická a konštruktérska
činnosť, digitálne druhy
prevádzky, športová telegrafia...
Vo väčšine z týchto činností je
možné nájsť spoločný bod záujmu.
Tým je morzeova abeceda, po
našom telegrafia.