“OM RUFZ TOP LIST”
          Slovenský zväz rádioamatérov  
Prečo telegrafia ... ?
Rádioamatérstvo má rôzne podoby
– vysielanie a príjem na KV a
VKV, rádiový orientačný beh,
družicová a EME prevádzka,
technická a konštruktérska
činnosť, digitálne druhy
prevádzky, športová telegrafia...
Vo väčšine z týchto činností je
možné nájsť spoločný bod záujmu.
Tým je morzeova abeceda, po
našom telegrafia.