Ďalšie súťaže
Ďalším krokom by malo byť zorganizovanie súťaže(í) v rýchlotelegrafii. Či sa to podarí a v akom horizonte, zostáva
v rukách zainteresovaných rádioamatérov, ochotných pre to niečo urobiť. Že sa tu otvárajú dvere pre prácu s
mládežou, netreba snáď ani pripomínať.
 
Využite túto súťaž ako motiváciu na zdokonalenie sa v telegrafii. Našou snahou je zatraktívniť telegrafiu medzi
začínajúcimi rádioamatérmi a ponúknuť im pri učení aj určitú formu zábavy.
“OM RUFZ TOP LIST”
          Slovenský zväz rádioamatérov  
Prečo telegrafia ... ?
Rádioamatérstvo má rôzne podoby
– vysielanie a príjem na KV a
VKV, rádiový orientačný beh,
družicová a EME prevádzka,
technická a konštruktérska
činnosť, digitálne druhy
prevádzky, športová telegrafia...
Vo väčšine z týchto činností je
možné nájsť spoločný bod záujmu.
Tým je morzeova abeceda, po
našom telegrafia.