Telegrafia a súťaže
Hoci telegrafia už nie je podmienkou pre získanie koncesie, stále má svoj význam a opodstatnenie. O jej
neklesajúcej obľube svedčí aktivita na pásmach.
Rádioamatéri majú špeciálnu disciplínu priamo zameranú na rozvíjanie znalosti telegrafie až do neuveriteľných
rýchlostí. Poznáme ju pod názvami rýchlotelegrafia, športová telegrafia a v súčasnosti je najčastejšie označovaná
ako HST, čiže High Speed Telegraphy.
Aj v rýchlotelegrafii sa prejavuje súťaživosť človeka. IARU každoročne organizuje majstrovstvá sveta v
rýchlotelegrafii, vo viacerých krajinách prebiehajú národné šampionáty. V minulosti sa takéto súťaže organizovali aj
na Slovensku. Dôkazom toho sú aj výborné výsledky, ktoré naši telegrafisti dosahovali na medzinárodnej úrovni.
Spomeniem napríklad Jana Kováča, OM2IB, Paľa Vanka, OM5RM, Rasťa Hrnka, OM3BH a ďalších.
Medzi slovenskými rádioamatérmi sa v ostatnom čase rozprúdili diskusie o potrebe znovuoživenia tejto činnosti.
Prezídium SZR sa preto rozhodlo podporiť tieto aktivity formou dlhodobej súťaže a od 1.1.2010 vyhlasuje
OM RufzXP Toplist. OM Top list bude pravidelne aktualizovaný každý utorok.
Stiahnite si do svojho počítača program RufzXP a zapojte sa aj vy
do súťaže.
 
* Posledá aktualizácia 25.3.2011 * Počet zobrazení : counter
“OM RUFZ TOP LIST”
          Slovenský zväz rádioamatérov  
Prečo telegrafia ... ?
Rádioamatérstvo má rôzne podoby
– vysielanie a príjem na KV a
VKV, rádiový orientačný beh,
družicová a EME prevádzka,
technická a konštruktérska
činnosť, digitálne druhy
prevádzky, športová telegrafia...
Vo väčšine z týchto činností je
možné nájsť spoločný bod záujmu.
Tým je morzeova abeceda, po
našom telegrafia.
Súťažime celý rok,
počet pokusov nie je
obmedzený. Držíme
všetkým palce a dúfam
že sa opäť prídete
pozrieť ako v OM
konkurencii stojíte ...